Jak pomohl Denní stacionář sv. Damiána

Od osob, které navštěvují Denní stacionář sv. Damiána, si vyslechneme řadu osobních, soukromých přání a tužeb. Pracovníci je samozřejmě podporují a přejí, aby se jim vyplnila. Vždy mi ale míní srdce vzrušením vyskočit, když zaslechnu, že chce i někdo z veřejnosti někomu pomoci. S touto nabídkou jsem se sešla s mladým pánem, který ve Znojmě vede vodácký oddíl. „V rámci společné hry bude skupinka dětí hledat poklad, přispěje i vlastním kapesným, aby nakonec mohla pomoci nějaké osobě se zdravotním postižením,“ sdělil jejich vizi. Vzpomněli jsme si s kolegyněmi, jak projevil zájem jeden z našich uživatelů o samostatné koupání v bazénu či přírodní vodě. Z důvodu zdravotního postižení se pohybuje na vozíku a je plně závislý na pomoci dalších osob. Ve vodě se sám neudrží a pomůcky do vody, které jsou běžně k dispozici, absolutně nevyhovují samostatnému setrvání ve vodě. Vodácký oddíl, má plno kontaktů v tomto odvětví, mohl s tímto problémem pomoci a všem se účel pomoci zamlouval. Po konzultaci s námi nechali vyhotovit speciálně upravenou vestu s popruhy, které zajišťují bezpečný a hlavně samostatný pohyb ve vodě. Vyjednali jsme nakonec i společné odzkoušení vesty v bazénu městských lázní. Díky propojení nápadů, vhodných kontaktů, nezištné pomoci lidí a dobrého vyjednávání jsme společně mohli zprostředkovat pro většinu běžnou věc, pro jednoho velké přání.  Doufáme, že budeme dál moci pokračovat v tak výborné spolupráci s tak obětavými lidmi.