Jak pomohl Domácí hospic Znojmo

Poděkování rodiny S.

Vážený pane řediteli,

je tomu již více než rok, co nás okolnosti dovedly k využití vašich služeb, neboť nám vcelku nečekaně MOÚ v Brně vrátil maminku s tím, že už jí nemají co nabídnout a že jí zbývají týdny, max. měsíce života. Vrátili ji ve stavu, kdy v podstatě nic nejedla, nepila  s hromadou medikamentů, které jí příliš nepomáhaly. V podstatě umírala hlady. Za rychlé a vydatné vaší každodenní pomoci se nám ji podařilo dostat v podstatě do normálu a nakonec tady byla ještě rok. Zlepšila se natolik, že jste ji po 3 měsících vyřadili z péče, což se prý u vás tak často nestává. Vaše pomoc pak byla znovu potřebná až v závěrečném měsíci jejího života, což byl letošní červenec. 

Velkou zásluhu na jejím "znovuvrácení" do života měla sestra Petra Šidlová, která za ní docházela nejčastěji a kterou si maminka velmi oblíbila a důvěřovala jí. Samozřejmě za pomoci lékařů, jejichž jména už si nepamatuji, kteří pomáhali na dálku a podařilo se jim sestavit medikaci tak, že maminka fungovala a fyzicky netrpěla.

Velkou oporou spíše nám, rodinným příslušníkům, byla (a stále ještě je) také paní Mgr. Jitka Bartošová, která nám pomohla lépe nastalé situaci porozumět. Bez pomoci především těchto dvou lidí a celého vašeho týmu si péči o maminku vůbec neumím představit. Díky vám mohla poslední měsíce a dny strávit doma obklopena blízkými.  

Takovým drobným, ale (alespoň pro mě) velmi důležitým momentem bylo, že jste nám po její smrti poslali rukou psanou soustrast, kde bylo i poděkování za naši péči - velmi mě to dojalo. Je obdivuhodné, že si v tom množství úkolů, které musíte zajišťovat, najdete čas i na takovéto věci. Je vidět, že víte, co je pro pozůstalé také důležité.

Vím, že by bylo vhodné oběma dámám zavolat a poděkovat osobně. ale vím také, že bych toho nebyla ústně schopná - je to ještě příliš čerstvé. Proto volím alespoň tuto formu přes Vás, pane řediteli.

Ještě jednou vám všem děkuji a přeji mnoho štěstí ve vašich osobních i pracovních životech.