Jak pomohla Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel

Naše služba Ateliér Samuel spolupracuje mimo jiné také s Úřadem práce Znojmo v rámci aktivit pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Využili jsme projektu ÚP pracovní rehabilitace pro námi vytipovaného člověka, který je uživatelem naší služby. Uživatel si přeje pracovat a být tímto způsobem začleněný do společnosti.

Naše služba uživateli  poskytla podporu při vyřizování žádosti o tuto pracovní rehabilitaci,  která uživatele intenzivně připravila a vyškolila na činnosti, které jsou zaměřeny na úklidové a pomocné práce. Tato žádost úspěšně  prošla schvalovacím procesem. Uživatel se zúčastnil 3 měsíčního intenzivního výcviku a získal Certifikát o úspěšném absolvování pracovní rehabilitace se zaměřením na úklidové a pomocné práce. Uživatel získal nejen pracovní a sociální  dovednosti pro tuto práci, ale po dobu výcviku čerpal i vázaný finanční příspěvek a mohl si tak vyzkoušet  a zažít svůj sen, jaké je to opravdu pracovat. Zvedla se jeho sebedůvěra, samostatnost.  Utvrdil se v tom, že  práce je pro něj opravdu velmi potřebná a smysluplná. V současné době se pro něj rýsuje vhodná pracovní pozice, navazující na toto jeho  vzdělávání.