Historie 1999-2008

2008

Dům na půli cesty v Sociálním centru v Užhorodě se v průběhu roku postupně zaplňuje mladými dospělými. Na financování jeho provozu jsme získali prostředky z Fondu manželů Horových z Nadace VIA (60 000,- Kč). V současné době (říjen 2008) je kapacita Domu téměř naplněna. V červnu jsme začali financovat půdní vestavbu dětského domova rodinného typu manželů Burgerových v Mukačevu. Tato rodina má vedle svých tří dětí dalších 8 dětí v adopci. Přistavbou dalšího patra, chtějí dát možnost dětem, které dovrší 18 let, zůstat se svou rodinou, než budou schopny se zcela osamostatnit. Charita v Mukačevu převzala správu nad tímto projektem, stavební úpravy by měly být hotové do konce roku 2008. Finanční prostředky, ve výši 500 000 Kč, na stavební úpravy, jsme získali od dárce, který vyhrál ve Sportce! Zbývající prostředky, ve výši 100 000 Kč, byly poskytnuty z humanitárního konta Tříkrálové sbírky 2008 Přes prvotní problémy se zahájením provozu nového dětského domova rodinného typu v Seredném byly v létě do domova přijaty první dvě děti – sourozenci. Na další stavební úpravy domova (zateplení domu) jsme přispěli částkou 200 000,- Kč z humanitárního konta Tříkrálové sbírky 2008. Hledáme adoptivní rodiče! V letošním roce obnovujeme adopci na dálku, tentokrát do chudých rodin s dětmi z venkovských oblastí. V obcích vzdálených od velkých sídel je velká nezaměstnanost, problémy s alkholem a proto mnohé rodiny potřebují pomoc. Začátkem října se uskutečnila beseda pro širokou veřejnost o pomoci na Zakarpatské Ukrajině. Podrobné informace budou postupně doplňovány. (více o projektu)

2007

V Užgorodě bylo dostavěno a otevřeno nové sociální centrum založené řádovými sestrami ze Slovenska. Po dohodě se sestrami jsme sem přestěhovali Dům na půli cesty, který fungoval v rodinném domě od roku 2005. Z fondu adopce na dálku jej bylo možné vybavit nábytkem, celkem bylo na tento účel poskytnuto 166 731,- Kč. Z prostředků humanitárního konta TKS bylo do dětského domova Královny pokoje ve Velkém Berezném věnováno 160 000,- Kč na zakoupení vícemístného auta a o letních prázdninách zorganizován pro děti týden výletů po Zakarpatské Ukrajině. Společně navštívily Mukačevo, Siněvirské jezero, hrad Něvickij aj. V říjnu byl slavnostně požehnán nový dětský domov rodinného typu v obci Seredné s kapacitou 10 dětí, na jehož rekonstrukci jsme přispěli i v letošním roce z humanitárního konta TKS částkou 50 000,- Kč. Z prostředků Nadace VIA získaných v projektu „Zájmová a vzdělávací činnost pro děti z Domu na půli cesty“ byl zakoupen počítač, tiskárna a dvě mladé dívky absolvovaly kurz autoškoly. Projekt přispěje k tomu, aby měly dospívající děti možnost získávat informace potřebné k nalezení zaměstnání, bydlení, k dalšímu vzdělávání a zvýšení možnosti uplatnění se na trhu práce. Velkou radostnou událostí tohoto roku byla svatba Viky, dívky, která vyšla z dětského domova Královny pokoje ve Velkém Berezném, a která se tak jako první z dětí osamostatnila. Žije s manželem v Užgorodě, kde pracuje jako zdravotní sestra při základní škole.

2006

Po oranžové revoluci je významnou změnou v postoji státu přístup k dětským domovům rodinného typu. Stát začal přispívat na každé dítě poměrně slušnou částku. O této skutečnosti jsme informovali adoptivní rodiče. Většina z nich se rozhodla pokračovat podporou Domu na půli cesty. Sestry v Užgorodě budují sociální centrum. Dohodli jsme se, že po dostavbě centra vyčlení část na umístění Domu na půli cesty. Toto zařízení bude vybaveno právě z peněz adopce na dálku. Naši partneři ze Slovenska – Úsmev ako dar začali stavět v Seredném nový dětský dům. V tomto roce jsme podpořili stavbu ve výši 314 tis. Kč z výtěžku Tříkrálové sbírky.

2005

V polovině roku byla jednostranně zrušena vízová povinnost. Pro nás se tím zjednodušilo cestování na Ukrajinu. 7. – 8. června – přeprava humanitární zásilky z ČR na Ukrajinu – firma Pleas – Schiesser darovala oblečení na pomoc Ukrajině Zorganizovali jsme motivační cestu ředitelů Oblastních charit Brněnské diecéze na Ukrajinu. Navštívili jsme fungující zařízení a s místním panem biskupem hovořili o potřebách jeho diecéze. 28. července – 7. srpna – pobyt dětí z dětského domova Královny pokoje ve Znojmě Mnoho dětí se díky tomuto pobytu setkalo se svými adoptivními rodiči. Toto setkání mělo velice příznivý efekt, z obou stran byla vidět radost. Během desetidenního pobytu ve Znojmě jsme pro děti uspořádali mnoho zajímavých akcí. 23. – 27. srpna – návštěva Mirka Dudy a dvou dětí z dětských domovů z Ukrajiny ve svíčkové dílně v Chráněných dílnách ve Znojmě - Vedoucí svíčkové dílny Miroslav Duda navštívil spolu se dvěma dětmi svíčkovou dílnu v Chráněných dílnách ve Znojmě. Seznámili se zde s výrobou svíček u nás a bylo jim poskytnuto naše know-how. Tato návštěva na ně měla pozitivní vliv a motivovala je k další a kvalitnější výrobě. Pokračuje adopce na dálku. V Užgorodě jsme otevřeli v pronajatém rod. domku Dům na půli cesty. Jsou zde na přechodnou dobu ubytováni mladí dospělí, kteří přišli z dětských domovů ve Velkém Berezném. V tomto roce jsou to tři mladí dospělí.

2004

Pokračuje adopce na dálku.

2003

Při naší druhé návštěvě Ukrajiny jsme byli mile překvapeni, jak rychle sestry opravily rodinný dům ve kterém již začínal provoz druhého dětského domova – Domov Královny pokoje. Byly přijaty další děti. Zájemci o adopci na dálku se stále hlásili, proto jsme jejich nabídky využili a „adoptovali“ další děti. Postupně bylo přijato do nového Domova sedm dětí. Přivezli jsme další zásilku parafínu na výrobu svíček. 2002 V Holandsku jsme objednali vybavení na ruční výrobu svíček. Záludnosti a složitost celní procedury by vydaly na celou knihu... Nakonec se vybavení úspěšně podařilo dopravit na Ukrajinu. Z výtěžku Tříkrálové sbírky jsme také zakoupili parafín, aby mohla výroba začít. Dále pokračuje adopce na dálku.

2001

V roce 2001 zakoupily sestry ve Velkém Berezném, starší rodinný dům, který začaly přestavovat a připravovat k otevření nového dětského domova. V tomto roce jsme Domov poprvé navštívili abychom zjistili, jaké jsou další potřeby a zhodnotili jak je používána naše finanční výpomoc. V té době jsme již začali připravovat podklady na zakoupení vybavení na výrobu svíček z výtěžku tříkrálové sbírky. Pokračuje projekt adopce na dálku.

2000

V roce 2000 jsme nabídli pomoc při spolufinancování provozu Dětského domu, protože nás sestry informovaly, jak těžko shání finance na provoz. Sestra Anastázie měla první přednášku ve Znojmě o životě na Ukrajině. Začali jsme organizovat sbírku formou adopce na dálku – jednotlivci, rodiny a kolektivy přispívali průměrně 5 – 6 tis. Kč, ale v ojedinělých případech i vyšší částky (v jednom případě to bylo 100 tis. Kč). Tyto peníze byly použity na provoz Domova.

1999

Sestry františkánky působí na Ukrajině od r. 1993. Ve Velkém Berezném zřídily Dětský domov. Při registraci Domova musely slíbit, že nebudou požadovat od státu finance na provoz. V Domově je deset dětí. V roce 1999 nás požádaly o pomoc se zřízením dílny na výrobu svíček – inspirovány Chráněnými dílnami Oblastní charity Znojmo. V té době jsme neměli možnost jejich žádosti vyhovět