Půjčovna kompenzačních pomůcek

Koordinátorka:
Zuzana Šulová
 
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo1775180
Mob.: 737 809 531
email: pomucky@znojmo.charita.cz

Provozní doba: pondělí, úterý a čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.
 

Komu jsou kompenzační pomůcky určeny?

  • Seniorům, nemocným a propuštěným z nemocničního léčení
  • Nemocným po úrazech na doléčení
  • Rodinám, které se starají o své zestárlé nebo nemocné rodiče  

K pronájmu nabízíme:

  • lůžka a příslušenství
  • pomůcky k přesunu a pohybu
  • pomůcky k přesunu imobilní osoby
  • polohovací pomůcky
  • speciální pomůcky