Tým mimořádných událostí

Krizový dobrovolný týmTým mimořádných událostí poskytuje pomoc obětem nenadálých událostí, krizových situací, hromadných neštěstí, živelných katastrof a podobných neštěstí. Od okamžité krizové intervence ze strany psychologů a sociálních pracovníků, rychlé zajištění nejnutnějších materiálních potřeb či pomoci se stabilizací v posttraumatickém období až po dlouhodobé doprovázení obětí neštěstí.
Tým mimořádných událostí pomáhá těmto lidem s návratem do běžného života, pomáhá jim zorientovat se v situaci, následně společně vytýčit kroky, které povedou k řešení problému a spolupracovat na jejich realizaci.

Dne 1. ledna 2006 zahájila Diecézní charita Brno realizaci projektu "Týmy mimořáných událostí". Projekt byl realizován do konce roku 2007 a výsledkem mělo být 10 připravených krizových týmů. V návaznosti na oněch 10 týmů došlo k úpravám a vznikly 4 výjezdní týmy a 6 podpůrných regionálních týmů.
Vytvořili jsme Krizový tým Oblastní charity Znojmo. Je sestaven převážně ze zaměstnanců, ale i z dobrovolníků, kteří se zapojují do aktivit OCH Znojmo. Tým OCH Znojmo patří mezi tzv. výjezdní krizové týmy a obhospodařuje vytyčenou oblast jihomoravského kraje (obce s rozšířenou působností  ORP)  ORP Znojmo, ORP Moravský Krumlov, ORP Ivančice, ORP Rosice, ORP Židlochovice. Podpůrný tým pro náš Výjezdní krizový tým je regionální tým z OCH Rajhrad. Členové týmu se průběžně vzdělávají a školí.
Pro první kontakt nebo nahlášení událostí používáme krizovou telefonickou linku 516 410 668, která pokrývá celou jižní Moravu. Na tuto linku je možné oznámit událost a pracovníci linky dále zajistí potřebnou pomoc pro danou oblast.

Vytvořili jsme tým lidí, kteří jsou připraveni a školeni profesionálně pomoci.

Pokud se chcete stát součástí týmukontaktujte nás