Covidový rok v Domácí zdravotní péči
6. dubna 2021 Články

Covidový rok v Domácí zdravotní péči

Od 11. března 2020 se nám všem změnil život. Začal první nouzový stav v důsledku rozšíření viru Covid 19. Jakkoliv se nám dříve naše práce zdála náročná, nikdy jsme si nedovedli představit, že nás může potkat ještě něco horšího. Nešlo o práci samotnou, ale o psychický tlak, který jsme jako zdravotníci prožívali a stále ještě prožíváme. Vždy jsme měli naši službu nastavenou na poskytování co nejkvalitnější zdravotní péče u našich pacientů. Přinášelo nám vzájemnou radost, když se nám podařilo zhojit operační ránu, bércový vřed nebo jen zlepšit kvalitu života pravidelnou péčí o naše nemocné u nich doma. A právě tím DOMA, je naše služba natolik specifická a skrývá v sobě řadu úskalí. Být zdravotní sestrou v domácí péči je práce náročná a zodpovědná. 

My se v řadě rodin, kde se péče poskytuje dlouhodobě, stáváme téměř součástí rodiny, a proto každé dění prožíváme společně.
Jelikož převážná část našich pacientů je z řad seniorů nad 65 let, tak jsme během loňského roku zažili bezpočet náhlých úmrtí spojené s Covidem, kdy jako zdravotníci jsme mohli jen bezmocně přihlížet a bolest a lítost nad osudy tolika lidí se nám hluboce usadila v našich myslích. Pracujeme dlouhodobě pod psychickým tlakem a vidíme tolik zbytečně zmařených životů. Snažíme se chránit své pacienty, jak jen to lze. Hlavně tím, že se chováme zodpovědně, pravidelně provádíme testování, používáme ochranné pomůcky, podstupujeme očkování. Všechno co jsme dříve nemuseli.
Když se za loňským rokem ohlédneme, opravdu se nám změnil život. Postrádáme ty nejobyčejnější věci, vzájemné setkávání, podání rukou, objetí a přesto nadále dokážeme kromě té zdravotní péče darovat našim pacientům i vlídné slovo, úsměv. Vážíme si každého života. Važte si i Vy těch vašich a chovejme se vzájemně zodpovědně a s úctou.
Za Domácí zdravotní péči - vrchní sestra Angelika Osovská