Koláč pro hospic ve Znojmě Zobrazit fotogalerii
7. října 2020 Články

Koláč pro hospic ve Znojmě

Dne 7. 10. 2020 se uskutečnil další ročník akce s názvem Koláč pro hospic. Letošní výtěžek je opět rekordní 107 529,- Kč. Akce má za úkol představit veřejnosti službu Domácí hospic Znojmo. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se rozhodli tuto službu podpořit a zakoupili si koláč. Za váš příspěvek pořídíme kompenzační a zdravotní pomůcky pro naše pacienty.  

Velmi si vážíme každého jednotlivého daru. Děkujeme dobrovolníkům, kteří nám vytrvale pomáhají na našich akcích, zaměstnancům, kteří chodili s dobrovolníky v ulicích města Znojma a Mor. Krumlova s koši koláčů nebo byli přítomni ve stánku na Obrokové v centru města. Poděkování patří také pekárně Ivanka za výborné koláče a nadaci ČEZ za finanční dar, který nám věnovala na podporu této akce a panu místostarostovi Janu Blahovi, který nad celou akcí převzal záštitu.