Podpora vzdělávání v domácím prostředí
16. dubna 2021 Články

Podpora vzdělávání v domácím prostředí

Od 1. 4. 2021 byl spuštěn projekt Podpora vzdělávání v domácím, který s finanční podporou Města Znojma realizuje Oblastní charita Znojmo.  Projekt je zaměřen na pomoc dětem znojemských škol při distanční výuce, které žijí v sociálně znevýhodněném prostředí nebo v rodinách, kde dopady pandemie ovlivnily fungování rodiny do takové míry, že to má negativní vliv na vzdělávání dětí. 

Účelem projektu je odstranění příčin školní neúspěšnosti, které vyplývají z nezvládnutí distanční výuky.  Některé děti zažívají často školní neúspěch, rodiče neumí zavádět do domácí přípravy doporučené vzdělávací postupy, neví, jak se s dětmi učit, neznají příčinu jejich neúspěchu, často na děti kladou větší nároky, než je dítě schopno naplnit; rodiče a děti jsou frustrovaní a ztrácejí motivaci a sílu.  Právě na tyto rodinné podmínky reaguje tento projekt, jehož cílem je nastavit v rodinách podmínky pro distanční a on-line výuku. Pracovníci projektu pracují s dětmi i rodiči na nastavení režimu domácí školní přípravy, učí rodiče uplatňovat takové výchovné kompetence, které pomohou dětem zvládat školní povinnosti. Rodiče získávají praktické rady a doporučení, jak se s dětmi učit. Děti získávají praktické návody, jak se připravovat na vyučování, jak zvládat školní učivo, jak zvládat distanční a on-line vzdělávání.  Kontakt na službu realizující projekt: rodinnyasistent@znojmo.charita.cz, tel. 604 294 189.