Rekordní Postní almužna 2021
2. května 2021 Články

Rekordní Postní almužna 2021

Čas neúprosně plyne, prožili jsme dobu postní a nyní v době velikonoční se radujeme ze vzkříšení Krista. V letošním roce nám Postní almužnu lehce protnula sbírka Tříkrálová. Ale i přesto se našlo velké množství lidí, kteří na tuto starobylou tradici nezapomněli, odřekli si v době postní své požitky a ušetřené peníze darovali do Postní almužny. Při letošní Postní almužně se podařilo nashromáždit ze znojemských a moravskokrumlovských farností 361 ks postních schránek, ve kterých se ukrývalo krásných 197 985,-Kč.

Velké Pán Bůh Zaplať, děkujeme! Nechť toto poděkování zcela upřímně pohladí všechny, kdo postní almužnu podpořili i v této velice nelehké době. Výtěžek postní almužny použije Charita Znojmo na podporu chudých rodin a na úhradu léčebných výloh těžce nemocných dětí na Ukrajině. Velké díky všem dárců, pánům děkanům a kněžím, kteří sbírku zajistili ve svých farnostech. Všem kdo jakkoliv podpořili letošní Postní almužnu ještě jednou mnohokrát děkujeme. Popřejme si optimismus, životní nadhled, zdraví a odvahu ať se v našich srdcích nevytratí dobrosrdečnost a úcta.
 
Jindřich Mandát
Koordinátor Tříkrálové sbírky, Postní almužny a jiné sbírky
 

výsledky za jednotlivé obce