Tříkrálová sbírka
26. ledna 2021 Články

Tříkrálová sbírka

Vážení přátelé, moc děkujeme všem, kdo nám pomáháte jakýmkoliv způsobem s Tříkrálovou sbírkou. Děkujeme také všem dárcům, kteří již přispěli. V současné době probíhá svážení statických pokladniček, ale online sbírka trvá až do konce dubna 2021. 

Přispět můžete online na www.trikralovasbirka.cz důležité je vybrat Charitu Znojmo, aby byl Váš příspěvek přiřazen naší Charitě. Můžete také přispět na účet 66008822/0800 VS 77706700 v tomto případě je důležitý variabilní symbol, který určuje, že Váš příspěvek přijde k nám. Děkujeme!