Výsledky Postní almužny 2020
2. července 2020 Články

Výsledky Postní almužny 2020

Drazí dobrosrdeční, dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste se zapojili do Postní almužny 2020, upřímně a ze srdce poděkoval za Váš finanční dar. Veliké poděkování patří pánům děkanům, kněžím, jáhnům a především také věřícím znojemských a moravskokrumlovských farností, kteří se na realizaci sbírky podíleli. Z 350 Postních almužen se podařilo vybrat částku 160 482,-Kč! Děkujeme!

Celkové výsledky za jednotlivé farnosti budou zveřejněny začátkem měsíce července v kostelních vývěskách a na webových stránkách. Výtěžek Postní almužny 2020 věnujeme na léčebné výdaje a operace chudých a vážně nemocných dětí na Ukrajině.

Upřímné Pán Bůh zaplať a velké díky, že i v  nelehké době  věnujete myšlenky lidem v nouzi i charitnímu dílu.

Jindřich Mandát
Koordinátor Tříkrálové sbírky, Postní almužny a jiné sbírky
 

Výsledky za jednotlivé obce