Charitní poradna Znojmo

S čím vám můžeme pomoci

KDO JSME / O CO USILUJEME

Charitní poradna Znojmo poskytuje informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k rozvoji jejich znalostí, aby si dokázaly pomoci vlastními silami.

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Služby poskytujeme v kanceláři na ulici Dolní Česká 1 ve Znojmě, v 2. patře budovy.

CHCEME DOSÁHNOUT  TOHO,  ABY OSOBY,  KTERÝM POMÁHÁME

 • znaly svá práva a povinnosti
 • měly sociální a právní informovanost
 • uměly se orientovat ve své životní situaci a znaly možnosti řešení jejich problémů

KOMU POMÁHÁME 

 • Osobám bez domova
 • Osobám, které jsou v těžké životní situaci
 • Osobám, které žijí rizikovým způsobem
 • Obětem domácího násilí
 • Rodinám s dětmi
 • Seniorům

Věkové vymezení skupiny:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

KAPACITA

Okamžitá kapacita 1 uživatel

1.1.1  S ČÍM POTŘEBUJETE PORADIT, V ČEM VÁS MŮŽEME PODPOŘIT NEBO VÁM POMOCI?

 • Potřebujete si popovídat o svém životě?
 • Nemáte doklady?
 • Nedaří se Vám najít zaměstnání?
 • Nevycházíte s penězi?
 • Máte dluhy?
 • Nezvládáte vyřídit věci na úřadech?
 • Máte problémy s dětmi?
 • Nemůžete si sehnat bydlení?
 • Máte problémy v rodině?
 • Nerozumíte si s kamarády?
 • Nemáte zdravotní pojišťovnu?
 • Potřebujete zajistit nějakou zdravotní pomůcku?
 • Ohrožuje Vás někdo?
 • Ubližuje Vám někdo blízký?
 • Stali jste se obětí trestného činu?

1.1.2  MŮŽEME VÁM POMOCI A  PODPOŘIT V ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO POTŘEB

Ustálení životní situace

 • probereme s Vámi život
 • budeme Vás motivovat k plánování a stanovování cílů
 • řekneme Vám informace o dalších možnostech a službách

Ochrana práv

 • pomůžeme Vám s řešením domácího násilí, zneužívání, týrání a šikany
 • poradíme Vám v oblasti sousedských a rodinných vztahů
 • pomáháme obětem trestných činů a při řešení situace po spáchání zločinu

Bydlení

 • pomůžeme Vám při hledání vhodného bydlení a při jednání s majitelem bytu
 • pomůžeme Vám s orientací v nájemní smlouvě

Dluhové problematiky

 • poskytneme Vám dluhové poradenství (vyjednávání s věřiteli, průběh exekučního řízení vč. způsobů exekuce, insolvenční řízení – tzv. osobní bankrot – průběh, podmínky
 • pomůžeme při stanovení rodinného rozpočtu

Rodina a mezilidské vztahy

 • poradenství v oblasti manželství
 • probereme vztahy mezi rodiči a dětmi
 • pomůžeme s podáním návrhu na výživné, rozvod, adopci

Sociální zabezpečení

 • pomůžeme Vám se získáním dávek od Úřadu práce
 • poradíme se zařízení důchodu (starobní, invalidní, vdovský)
 • poskytneme informace o dávkách pro osoby s postižením

Zaměstnání

 • pomůžeme Vám při hledání vhodnějšího zaměstnání
 • naučíme Vás jak sepsat životopis a připravit se na pohovor

Vzdělávání

 • pomůžeme Vám s výběrem školy a vyplňování přihlášek
 • poskytneme informace o dalších možnostech zvýšení kvalifikace – rekvalifikační kurzy

Zdravotní péče

 • poskytneme Vám informace o pojištění
 • pomůžeme s volbou lékaře,
 • poradíme s prevencí zdravotních rizik,
 • poskytneme informace o jiných službách

Doklady

 • pomůžeme Vám se získáním základních dokladů, jako je občanský průkaz, průkaz pojištěnce, rodný list)

Další informace o službě

Poslání služby

Posláním Charitní poradny Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí uživatelů služby tak, aby byli schopni díky poskytnutým informacím řešit obtížné situace ve svém životě.

CÍLE SLUŽBY

 • seznámit uživatele služby s jeho právy a povinnostmi
 • zvýšit sociální a právní informovanost uživatelů služby
 • naučit uživatele služby orientovat se ve své životní situaci a znát možnosti řešení

CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • oběti domácího násilí

 Věkové vymezení cílové skupiny:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

ZÁSADY CHARITNÍ PORADNY POMOCI ZNOJMO

 • pomoc reaguje na individuální životní situaci uživatelů služby
 • pomoc podporuje rozvoj samostatnosti uživatelů služby
 • uživatelé služby jsou motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování jejich nepříznivé životní situace
 • jsou dodržována základní lidská práva a svobody uživatelů, je zachovávána lidská důstojnost uživatelů služby
 • pomoc je bezplatná, odborná, diskrétní, anonymní

POMÁHÁME ŘEŠIT TYTO  NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB:

POMŮŽEME A PORADÍME VÁM ŘEŠIT  NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITUACI  V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB

 • základní stabilizace (podpora orientace ve vlastní situaci, možnost hledání východiska z NSS, motivace k přijetí cílů a plánů a podpora k jejich realizaci, informace o navazujících službách)
 • základní doklady (znalost, jak zažádat o doklad, schopnost komunikovat s úřady a doprovod při jednání na úřadech či jiných institucích, schopnost zajistit si finanční prostředky potřebné k vyřízení dokladů)
 • ochrana práv (řešení problematiky domácího násilí, zneužívání, šikany a týrání, ochrana práv v oblasti občanských/sousedských vztahů, rodinných vztahů, práv oběti trestných činů a řešení situací vyplývajících ze spáchání trestného činu)
 • finanční a majetková oblast (hospodaření s financemi, řešení dluhů a exekucí, uzavírání smluv, orientace v insolvenčním řízení, využití sociálních dávek a jiných výhod, nakládání s majetkem)
 • společenské kontakty (navazování a udržování rodinných, partnerských a jiných společenských vztahů
 • rodičovské kompetence a povinnosti (orientace v právech a povinnostech vážících se k rodičovství
 • vzdělávání (získání základních znalostí a dovedností)
 • pracovní uplatnění (hledání zaměstnání, udržení zaměstnání, orientace v právech a povinnostech v zaměstnance a zaměstnavatele)
 • zdravotní péče a kompenzace handicapu (možnost čerpat zdravotní péči, udržení zdravotního stavu a předcházení rizikům spojených se zdravotním stavem)
 • bydlení (hledání vhodného bydlení nebo ubytování, kontaktování vlastníka nemovitosti a sjednání podmínek pronájmu, udržení bydlení, placení stanoveného nájmu, orientace v nájemní/podnájemní smlouvě)

POSKYTOVANÉ ÚKONY:

CHARITNÍ PORADNA ZNOJMO POSKYTUJE NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:

(DLE § 37, ZÁKONA 108/2006 SB.,  ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (v platném znění))

 1. a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb,
 2. b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,
 3. c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 4. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 5. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

CHARITNÍ PORADNA ZNOJMO JE REGISTROVÁNA V REGISTRU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Kontakt

Vedoucí služby

Mgr. Alice Svobodová

Dolní Česká 1, Znojmo

Tel:  731 402 782
poradna@znojmo.charita.cz

Poradenství je poskytováno formou osobní, telefonické či emailové konzultace (uživatelé služby mohou využít online poradna) a to jednorázově nebo opakovaně.

Doba poskytování služby

Středa 12:00 – 15:30

poradna