Dílna sv. Kláry Znojmo,sociálně terapeutické dílny

 

S čím vám můžeme pomoci

KDO JSME / O CO USILUJEME

Dílna sv. Kláry ve Znojmě poskytuje sociální službu lidem s duševním onemocněním, kteří se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce. Podporuje uživatele, aby se co nejvíce zapojili do společnosti a získali základní pracovní návyky, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Služby poskytujeme ve Znojmě, na adrese Mikulášské nám. 482/12, v I. patře budovy.

CHCEME DOSÁHNOUT  TOHO,  ABY OSOBY,  KTERÝM POMÁHÁME

 • měly díky pravidelnému režimu a pracovní činnosti stabilizovaný či zlepšený zdravotní stav po psychické a fyzické stránce
 • aby ovládaly základní pracovní návyky a dovednosti
 • aby byly soběstační a dokázaly být odpovědní za sebe a své jednání

KOMU POMÁHÁME

 • osobám s duševním onemocněním, ve věku 19 – 64 let, kteří jsou v nepříznivé životní situaci.

KAPACITA

Je stanovena – na okamžitou kapacitu služby v jeden daný moment ve službě.

Okamžitá kapacita služby je 16 uživatelů.

S ČÍM POTŘEBUJETE PORADIT, V ČEM VÁS MŮŽEME PODPOŘIT NEBO VÁM POMOCI?

OSOBNÍ HYGIENA:

 • Potřebujete podporu v informacích týkající se osobní hygieny? Potřebujete informace jak pečovat o své tělo nebo jaké využít kompenzační pomůcky potřebné k osobní hygieně?

ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ:

 • Potřebujete získat informace a podporu při nákupu, uchování potravin, sledování data spotřeby?
 • Potřebuje získat podporu při nácvicích vaření/ohřívání jídla, servírování či stolování?

ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU:

 • Potřebujete pomoci s oblékáním/svlékáním, obouváním/zouváním?
 • Potřebujete poradit s celkovou úpravou vzhledu (jaké zvolit oblečení a doplňky dle počasí, příležitostí, použití parfému, líčení atd.)?
 • Nemáte možnost vyzkoušet si vhodnou úpravu vzhledu s podporou?

SAMOSTATNÝ POHYB: (fyzická podpora při pohybu ve službě v rámci ambulantní služby)

 • Jste na vozíku a nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl při přesunech z vozíku na židli/pohovku/křeslo/wc atd.?
 • Nemáte informace o pomůckách, které usnadní Váš pohyb, nebo manipulaci s předměty?

PÉČE O DOMÁCNOST:

 • Nevíte si rady a potřebujete poradit s úklidem a údržbou domácnosti?
 • Potřebujete poradit jak pečovat o ošacení a obuv?
 • Nevíte si rady s moderními spotřebiči a potřebujete poradit jak obsluhovat tyto spotřebiče?
 • Potřebujete získat informace jak správně třídit a nakládat s odpadem?

SEBEREALIZACE:

 • Chtěli byste získat znalosti a dovednosti ve vybrané pracovní činnosti? Chtěli byste nalézt vhodnou pracovní činnost, se kterou se lze ucházet o místo v chráněné dílně nebo jinde?
 • Potřebujete získat podporu při naplánování a realizaci pravidelného pracovního zatížení?
 • Potřebujete získat informace týkající se pracovněprávního vztahu (pracovní smlouva, pracovní doba, odměna za práci..)?
 • Potřebujete poradit s plánování volného času a jak čas plnohodnotně využít?

PÉČE O ZDRAVÍ:

 • Máte nějaká zdravotní rizika a potřebuje poradit s nácvikem samostatného jednoduchého ošetření?
 • Potřebujete podporu při dodržování stanoveného léčebného režimu a návštěv lékaře?
 • Chtěli byste získat informace o bezpečnostních pravidlech při používání ochranných pracovních pomůcek při práci?
 • Chtěli byste se více věnovat zdravému životnímu stylu a získat informace o potravinách, které prospívají či škodí Vašemu tělu?
 • Máte stanovenou dietu a nevíte si rady jak si sestavit jídelníček, tak aby vyhovoval aktuálnímu zdravotnímu stavu?

ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:

 • Cítíte se sami? Nemáte žádné kontakty s rodinou, žádné přátelé? Chcete to změnit?
 • Chtěly byste získat přátelé či navázat partnerské vztahy?
 • Chtěli byste získat informace ohledně společenských norem?
 • Chtěly byste získat podporu v orientaci v čase, místě, osobách?
 • Nemáte si s kým popovídat a cítíte, že je potřeba více rozšiřovat slovní zásobu?
 • Chtěli byste se naučit či lépe zvládat využívat veřejné služby (hromadná doprava, úřady, pošta, banky, obecní úřad atd.)?

MŮŽEME VÁM POMOCI A  PODPOŘIT V ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO POTŘEB

OSOBNÍ HYGIENA:

 • Poskytneme Vám podporu v informacích jak pečovat o své tělo, jaké kompenzační pomůcky využít pro zlepšení či udržení vaší situace.

ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ:

 • Poskytneme Vám informace, podpoříme v nákupech, informace jak uchovávat potraviny, sledovat data spotřeby u potravin, poskytneme vám podporu při nácvicích vaření/ohřívání jídla, servírování, stolování.

ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU:

 • Pomůžeme Vám s volbou vhodného oblečení (dle počasí, příležitostí, využití pomůcek, možnost vyzkoušet si vhodnou úpravu vzhledu s podporou, získat informace a podporu při rozhodování o tom, co je potřeba koupit.)

SAMOSTATNÝ POHYB:

 • Pomůžeme Vám při přesunu na vozík a z vozíku - fyzická podpora při přesunech, podpora při nácviku ve službě, podpora při manipulaci s předměty. Poskytneme Vám informace o pomůckách pro samostatný pohyb. Poskytneme Vám podporu při manipulaci s předměty, podpora při nácviku.

PÉČE O DOMÁCNOST:

 • Poskytneme Vám podporu a informace při úklidu a údržbě domácnosti (mytí nádobí, úklid lednice, mrazničky, běžné udržení pořádku v domácnosti, údržba podlah, péče o květiny..). Péče o oblečení, čištění obuvi. Nácvik a podání informací při obsluze domácích spotřebičů. Třídění a odnos odpadu.

SEBEREALIZACE:

 • Poskytneme Vám podporu při získání znalostí a dovedností ve vybraných pracovních činnostech (nalezení motivace pro určitou činnost, nalezení vhodné pracovní činnosti, se kterou se lze ucházet o pracovní místo, naplánování a realizace pravidelného pracovního zatížení..)
 • Poskytneme Vám informace k pracovní smlouvě, pracovní době, odměnám za práci, předáme další kontakty na služby, které se zabývají podporou při výběru zaměstnání a nabídkou zaměstnání.
 • Poskytneme podporu při plánování volného času, informace o možnostech trávení volného času.

PÉČE O ZDRAVÍ:

 • Poskytneme Vám informace jak si přivolat pomoc, podpoříme Vás při nácviku, umět rozpoznat svůj zhoršující se zdravotní stav, předáme informace o pomůckách, které zvýší bezpečí/omezí rizika pádu, nebo rizika spojená s onemocněním. Podpoříme Vás v nácvicích samostatného jednoduchého ošetření, poskytneme informace o bezpečnostních pravidlech, používání ochranných pomůcek.
 • Poskytneme Vám informace o potravinách, které škodí/prospívají, o zdravé výživě. Podpoříme Vás při výběru vhodných potravin (např. při dietě), v sestavování jídelníčku.

ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:

 • Podpoříme Vás při udržení či navázání kontaktu s rodinou, blízkými, navazování a udržování partnerských vztahů, uskutečňování kontaktů s přáteli, spolupracovníky. Podporu při znalosti společenských norem.
 • Podpoříme Vás ve znalosti dnů/dne návštěvy služby, rozdělení času oběda, přestávek, kdy je čas odchodu, rozlišení pracovních dnů a dnů volna, znalost rolí (vedoucí, pracovník, kolega).
 • Podpoříme Vás v informacích ve využívání veřejných služeb (banka, pošta, hromadná doprava, obecní úřad atd.)

ÚHRADA ZA SLUŽBY

Služba je poskytována ZDARMA.

 

Další informace o službě

POSLÁNÍ  SLUŽBY

Dílna sv. Kláry ve Znojmě poskytuje sociální službu lidem s duševním onemocněním, kteří se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce. Podporuje uživatele, aby se co nejvíce zapojili do společnosti a získali základní pracovní návyky, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie.


CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je uživatel:

 • který má díky pravidelnému režimu a pracovní činnosti stabilizovaný či zlepšený zdravotní stav po psychické a fyzické stránce
 • který ovládá základní pracovní návyky a dovednosti
 • který je soběstačný a dokáže být odpovědný za sebe a své jednání

 CÍLOVÁ SKUPINA

Poskytujeme službu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy – např. deprese a úzkostné poruchy), kteří jsou při nástupu do služby ve věku 19 – 64 let, kteří mají stabilizovaný psychický stav a jsou v pravidelné péči odborného lékaře (psychiatra).

Věkové vymezení cílové skupiny: 19 – 64 let

ZÁSADY DÍLNY SV. KLÁRY ZNOJMO, SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY:

 • bezplatnost služby
 • dobrovolnost vstupu do služby
 • respekt rozhodnutí
 • aktivní spolupráce
 • individuální přístup
 • diskrétnost
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • zachování lidské důstojnosti

POMÁHÁME ŘEŠIT TYTO  NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB:

POMŮŽEME A PORADÍME VÁM ŘEŠIT  NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITUACI  V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB

 • Osobní hygiena (mít informace týkající se mytí, péče o zuby, nehty, vlasy..)
 • Zajištění stravování (mít informace při nákupech surovin, přípravě/vaření jídla, ohřívání stravy, podání jídla na talíř, servírování, najedení, napití, porcování)
 • Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání/svlékání, obouvání/vyzouvání, mít informace k celkové úpravě vzhledu)
 • Samostatný pohyb (změna polohy, přemístění předmětů denní potřeby, bezpečný pohyb ve službě)
 • Péče o domácnost (úklid a údržba domácnosti, péče o ošacení a obuv, obsluha domácích spotřebičů, nakládání s odpady)
 • Seberealizace (vzdělávání ve vybraných pracovních činnostech, hledání pracovní uplatnění, vykonávání oblíbených činností)
 • Péče o zdraví (znalost opatření pro zajištění bezpečí, provedení jednoduchého ošetření, dodržování léčebného režimu, znalost zásad zdravé výživy)
 • Zajištění kontaktu se společenským prostředím  (navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů, orientace v čase/místě/osobách, komunikace, využívání běžných veřejných služeb)

NŽS pyramida

POSKYTOVANÉ ÚKONY:

DÍLNA SV. KLÁRY ZNOJMO, SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY POSKYTUJE NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:

(DLE § 67, ZÁKONA 108/2006 SB.,  ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (v platném znění))

 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 3. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 4. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

DÍLNA SV. KLÁRY ZNOJMO, SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA JE REGISTROVANÁ V REGISTRU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 POPIS SLUŽBY:

Služba je poskytována ambulantní formou (služba se poskytuje pouze v budově služby), kterou zajištuje soc. pracovník a dvě pracovnice v soc. službách s odpovídajícím vzděláním. Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavřena písemně.

TABULKA ČINNOSTÍ - TÝDENNÍ PLÁN

Kontakt

Vedoucí služby

Štěpánka Musilová

Mikulášské nám. 482/12, Znojmo

Tel.: 733 755 938

klara@znojmo.charita.cz

Doba poskytování služby

PO:     7:30 – 15:00

ÚT:     7:30 – 15:00

ST:      7:30 – 15:30

ČT:     7:30 – 15:00

PÁ:     7:30 – 15:00 

nova fotka