Dílna sv. Kláry Znojmo,sociálně terapeutické dílny

logo ip
 
 
Dne 1.1.2018 byla zahájena realizace projektu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, který je finančně podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
 
sociálně terapeutická dílna pro osoby s duševním onemocněnímplacky Dílna
 
Kontakt na službu  
 

leták služby -  obecný

LETÁK SLUŽBY - podrobnější informace

Informace pro zájemce o službu

Poslání:

Dílna sv. Kláry ve Znojmě poskytuje sociální službu lidem s duševním onemocněním, kteří se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce. Podporuje uživatele, aby se co nejvíce zapojili do společnosti a získali základní pracovní návyky, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Cíle:

 • Cílem služby je uživatel, který má díky pravidelnému režimu a pracovní činnosti stabilizovaný či zlepšený zdravotní stav po psychické a fyzické stránce.
 • Cílem služby je uživatel, který ovládá základní pracovní návyky a dovednosti.
 • Cílem služby je uživatel, který je soběstačný a dokáže být odpovědný za sebe a své jednání.

Cílová skupina:

 • Poskytujeme službu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy – např. deprese a úzkostné poruchy), kteří jsou při nástupu do služby ve věku 19 – 64 let, kteří mají stabilizovaný psychický stav a jsou v pravidelné péči odborného lékaře (psychiatra).

Zásady poskytovaných služeb:

 • bezplatnost služby
 • dobrovolnost vstupu do služby
 • respekt rozhodnutí
 • aktivní spolupráce
 • individuální přístup
 • diskrétnost
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • zachování lidské důstojnosti

Popis služby:

Služba je poskytována ambulantní formou (služba se poskytuje pouze v budově služby), kterou zajištuje soc. pracovník a dvě pracovnice v soc. službách s odpovídajícím vzděláním. Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavřena písemně.

Služba nabízí pomoc v těchto oblastech potřeb:

Služba nabízí pomoc v těchto nepříznivých životních situacích:

NŽS pyramida

KAPACITA: okamžitá kapacita služby je 16 uživatelů

PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY:
PO:     7:30 – 15:00
ÚT:     7:30 – 15:00
ST:      7:30 – 15:30
ČT:     7:30 – 15:00
PÁ:     7:30 – 15:00
 
PRACOVNÍCI SLUŽBY:
 
VEDOUCÍ SLUŽBY:
 • Kamila Dušková, DiS.Tel.: 733 755 938
PRACOVNÍCI V SOC. SLUŽBÁCH:
 • Štěpánka Musilová, DiS.
 • Vladimíra KonupčíkováTel.: 731 405 521