Kontakty

Charitní pečovatelská služba Znojmo

Tel.: 731 402 781
Pontassievská 1, Znojmo, 669 02
Vedoucí služby: Bc. Jaroslava Valová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Cílová skupina

osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a mají sníženou soběstačnost z důvodu (viz cílová skupina výše)

Věkové vymezení cílové skupiny: Bez omezení věku

více informací najdete zde.

 

Seznam lidí