Charitní pečovatelská služba Znojmo

 

S čím vám můžeme pomoci

KDO JSME / O CO USILUJEME

Charitní pečovatelská služba Znojmo poskytuje terénní pečovatelské služby v domácím prostředí osob a rodin s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, zdraví nebo z jiných závažných důvodů. Umožňujeme  naplňovat jejich individuální potřeby tak, aby mohly žít ve stálém kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném prostředí svého vlastního domova.

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Služby poskytujeme ve Znojmě a v obcích znojemského regionu.
 
 

CHCEME DOSÁHNOUT  TOHO,  ABY OSOBY,  KTERÝM POMÁHÁME

 • Měly plněny  své individuální potřeby
 • Zůstaly ve svém domácím prostředí a žily běžný způsob života
 • Měly podpořeny své sociální a rodinné vazby

KOMU POMÁHÁME

 
 • Seniorům,
 • Osobám s chronickým onemocněním,
 • Osobám se zdravotním postižením,
 • Rodinám s dětmi,

které mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby

Pomáháme všem bez omezení věku

KAPACITA

je stanovena – na okamžitou kapacitu služby – tzn. 1 pracovník může zajistit službu právě u jednoho klienta.
 
Okamžitá kapacita 15 uživatelů
 
 

S ČÍM POTŘEBUJETE PORADIT, V ČEM VÁS MŮŽEME PODPOŘIT NEBO VÁM POMOCI?

 • Potřebujete pomoc se zvládnutím nebo zajištěním osobní hygieny?
 • Potřebujete pomoc se zajištěním nebo pomocí při použití  WC ?
 • Potřebujete zajistit pomoc s využitím hygienických pomůcek?
 • Potřebujete poradit se zajištěním nebo využitím kompenzačních pomůcek potřebných k osobní hygieně?
 • Potřebujete pomoci s obléknutím, obutím a vyzutím?
 • Potřebujete pomoci s využitím pomůcek potřebných k obléknutí se nebo obutí?
 • Nejste si jisti s celkovou úpravou vzhledu?
 • Nemá mě, kdo nakoupit?
 • Nemá mě, kdo pomoci s tím, co je potřeba nakoupit?
 • Nemá mě, kdo pomoci s přípravou na nákup (taška, peníze, nákupní seznam…)?
 • Nepohybujete se, dle svých potřeb a přání, a to Vás v životě omezuje?
 • Nemáte informace o pomůckách, které usnadní Váš pohyb, nebo změnu polohy?
 • Byli jste zvyklí si svoji domácnost uklízet sami a nyní to ze zdravotního nebo jiného důvodu nejde a nevíte si rady, co s tím?
 • Potřebujete poradit nebo pomoci s praním prádla nebo žehlením?
 • Chtěli by jste se zapojit do společenských aktivit?
 • Chtěli by jste být informovaní o službách, které by jste mohli využít nebo navštěvovat?
 • Chtěli by jste lépe zvládat  - vyznat se (orientovat se) ve vaší domácnosti, u lékaře nebo na úřadu?
 • Chtěli by jste dělat Vaši oblíbenou činnost, ale nevíte, jak na to? Nebo potřebujete k tomu ještě někoho, kdo Vás s tím bude pomáhat?
 • Máte nějaká zdravotní rizika a nevíte kam se obrátit?
 • Potřebujete pomůcky, které zvýší Vaše bezpečí?
 • Potřebujete doprovodit k lékaři, na úřady a nemá Vám to kdo zajistit?
 • Máte pocit, že zdravotní stav je pro Vás rizikem?
 • Potřebujete podporu při vyřízení osobních věcí?
 • Potřebujete podporu při péči o děti?
 • Potřebujete informace týkající se podpory v péči o dítě nebo zabývající se problematikou zdravotního stavu dítěte?

MŮŽEME VÁM POMOCI A  PODPOŘIT V ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO POTŘEB

 • Ve výběru, přípravě nebo úklidu pomůcek k zajištění osobní hygieny, koupání, sprchování, ošetření pokožky po koupání nebo s úpravou zevnějšku (mytí vlasů, mytí obličeje, učesání, oholení, nasazení zubní protézy, výměna baterií do naslouchadla, základním ostříháním nehtů (ne pedikúra)).
 • Při zvládání použití WC, toaletního křesla, výměny inkontinenčních pomůcek nebo jiných hygienických pomůcek.
 • Při samotném oblékání a svlékání, obouvání a vyzouvání, také s možností využitím vhodných pomůcek.
 • Při vhodné volbě výběru oblečení dle počasí.
 • S podporou nebo dohledem při úpravě vzhledu a úpravě oblečení.
 • Se zajištěním nákupu nebo obstarání běžných pochůzek (vyřízení léků, receptů..).
 • Při přesunu z lůžka na vozík, změnou polohy na lůžku, vstáváním, uléháním, sezením nebo pohybem ve Vaší domácnosti nebo s pohybem mimo domov.
 • Při vhodné volbě pomůcek, které usnadní pohyb, změnu polohy na lůžku, vstáváním z lůžka.
 • S informovaností o používání kompenzačních pomůcek, které usnadní pohyb v domácnosti nebo mimo domácnost.
 • Při přípravě pomůcek k úklidu, samotným úklidem domácnosti (umytím nádobí, umytím ledničky, poskládáním oblečení ve skříni, převlečení a ustlání lůžka, vytření podlah, úklid koupelny a WC, setření prachu, větrání v místnosti, třídění odpadků nebo jejich vynesení).
 • S přípravou, praním, sušením prádla, žehlením a uložením prádla do skříně.
 • V zapojení se do společenských aktivit, v komunikaci, s informovaností o službách, s orientací ve vaší domácnosti, s orientací u lékařů nebo na úřadech.
 • Podpoříme Vaše dovednosti v oblasti vzdělávání nebo ve Vaší oblíbené činnosti
 • Podpoříme Vás v získávání pracovních dovedností.
 • Pomůžeme Vám při doprovodu do zaměstnání.
 • Pomůžeme Vám kontaktovat organizace, které znají zdravotní rizika, zásady zdraví nebo poskytují rehabilitaci.
 • Podpoříme Vás při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (podpora a předání informací ohledně finančních a dluhových záležitostí, vyřízení sociálních dávek, důchodů, při  zařízení volební komise, vyřízení dokladů,..).
 • Informujeme Vás, kam se obrátit v péči o dítě, kde si zajistit doučování nebo jiné služby, týkající se péče o dítě.    

ÚHRADA ZA SLUŽBY

Služba se poskytuje za úhradu. Sazebník je ke stažení zde nebo k vyzvednutí v kanceláři služby.
 
Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v §40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady
 
 
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
pečovatelská služba pomáhá při řešení těchto potřeb
Ostatní informace o službě
 
Vážení uživatelé služby, prosíme Vás o vyplnění anonymního dotazníku, který nám pomůže zhodnotit kvalitu námi poskytované služby a napoví nám, co by se dalo zlepšit. 

Další informace o službě

POSLÁNÍ  SLUŽBY

Posláním Charitní pečovatelské služby Znojmo je poskytnout terénní pečovatelské služby v domácím prostředí osob a rodin s dětmi, které bydlí ve Znojmě a v obcích znojemského regionu, a které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, zdraví nebo z jiných závažných důvodů a umožnit jim naplnit jejich individuální potřeby tak, aby mohly žít ve stálém kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném prostředí svého vlastního domova.


CÍLE SLUŽBY

Dlouhodobé cíle Charitní pečovatelské služby Znojmo:
 
Cílem služby je uživatel:
 • kterému umožníme plnění jeho individuálních potřeb
 • který  zůstává ve svém domácím prostředí a žije běžným způsobem života
 • který má podpořeny své  sociální a rodinné vazby
 

CÍLOVÁ SKUPINA

osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a mají sníženou soběstačnost z důvodu  
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Rodiny s dětmi
 • Senioři

Věkové vymezení cílové skupiny: Bez omezení věku


ZÁSADY CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZNOJMO:

 • podporujeme samostatnost uživatele
 • podporujeme  soběstačnost uživatele
 • motivujeme uživatele k řešení jeho nepříznivé sociální situace
 • podporujeme uživatele k zachování jeho sociálních a rodinných vazeb
 • poskytujeme služby, které vychází z individuálně určených potřeb uživatelů

POMÁHÁME ŘEŠIT TYTO  NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE v TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB:

POMŮŽEME VÁM ŘEŠIT  NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITAUCI  V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB

 • Osobní hygiena (denní hygiena, mytí a koupání, pomoc při fyziologické potřebě)
 • Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, vyzouvání..)
 • Samostatný pohyb (změna polohy, přemístění malých předmětů, pohyb ve vlastním prostoru)
 • Zajištění stravování (příprava stavy, přijímání stravy, zajištění potravin)
 • Péče o domácnost (stlaní lůžka, žehlení, úklid  domácnosti, drobné opravy prádla, topení v domácnosti)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  (orientace v prostoru, komunikace, zajištění běžných veřejných služeb)

PORADÍME VÁM PŘI ŘEŠENÍ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE  V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB

 • Seberealizace (vzdělávání, pracovní uplatnění, oblíbené činnosti)
 • Péče o zdraví a bezpečí (zdravotní prevence, zdravá výživa, zdraví)
 • Uplatnění práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (finanční a majetková oblast, vyřízení dokladů, uplatnění práv)
 • Podpora rodičovských kompetencí (péče o děti)

POSKYTOVANÉ ÚKONY:

 
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA POSKYTUJE  - VE VYMEZENÉM ČASE V DOMÁCNOSTECH OSOB, NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:
( DLE § 40, ZÁKONA 108/2006 SB.,  ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (v platném znění))
 
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kontakt

Vedoucí služby

Bc. Jaroslava Valová, DiS.
Pontassievská 1, Znojmo
Tel. : 731 402 781
 

Doba poskytování služby

Pracovník v sociálních službách:
pracovní dny
6:45 - 20:00
víkend a svátky
6:45 – 20:00     
Provozní doba o víkendu a ve svátek je stanovena s ohledem na možnosti využívání terénní pečovatelské služby uživateli, tedy s ohledem na potřeby uživatelů.
Provozní doba kanceláře pro veřejnost:
po – pá    9:00 – 14:00
CHPS1VDV-logo-2017
„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“