Kontakty

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo

Tel.: 731 594 195, 604 294 184
Mašovická 10, Znojmo, 669 02
Vedoucí služby: Mgr. Soňa Foitová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

svoz a rozvoz uživatelů Stacionáře

více informací najdete zde.

Seznam lidí

Mgr. Soňa Foitová - vedoucí