Kontakty

Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny

Tel.: 733 755 938
Mikulášské nám. 12, Znojmo, 669 02
Vedoucí služby: Štěpánka Musilová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

více informací najdete zde.

 

Seznam lidí