Kontakty

Rodinný sociální asistent Znojmo

Tel.: 604 294 189
Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02
Vedoucí služby: Mgr. Radka Růžičková - vedoucí, Mgr. Radka Růžičková - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

více informací najdete zde.

Seznam lidí