Rodinný sociální asistent Znojmo

Služba Rodinný asistent získala Cenu kvality.
Služba Rodinný sociální asistent v TV Noe. Podívejte se!
Jsme součástí Platformy pro včasnou péči. Rozhovor s paní vedoucí si můžete přečist zde.

 

S čím vám můžeme pomoci

KDO JSME

Jsme služba pro rodiny s dětmi, které se nachází v obtížné životní situaci.

CO TO JE OBTÍŽNÁ ŽIVOTNÍ SITUACE

Je to situace, kdy si nevíte rady s jejím řešením, nevíte, jak dál, kdo Vám může pomoct, nebo co udělat. Je to situace, kdy potřebujete poradit nebo podpořit, protože sami už na to nestačíte. Je to situace, která Vám přerůstá přes hlavu, i když už jste udělali, co jste mohli. Je to situace, která ohrožuje Vaši rodinu a Vaše děti, necítíte se v ní dobře a je Vám z ní smutno.

PROČ TO DĚLÁME – CO CHCEME

 • Aby rodina dobře fungovala, aby bylo doma jídlo, čisto, aby děti chodily do školy a učily se
 • Aby rodina získala vše, na co má nárok
 • Aby se rodiče zajímali o své děti, trávili s nimi čas a starali se o ně

PRO KOHO

Pro rodiče a jejich děti ve věku od 0 do 26 let, nebo pro jiné osoby, které se starají o děti, a které usilují o změnu své životní situace, chtějí řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace a spolupracovat s naší službou.

KDE

 • u vás doma nebo někde jinde
 • u nás v kanceláři (Dolní Česká 1, Znojmo, 2. poschodí)

KDY

pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

úterý:    8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

středa:   8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

čtvrtek:   7:30 - 11:00, 12:00 - 17:00 

pátek:     7:30 - 11:00, 12:00 - 16:00

u Vás doma nebo někde jinde

pondělí: 8:00 - 10:00 

středa: 13:00 - 15:00

u nás v kanceláři

Ve večerních hodinách od 17,00 do 19,00 hod. a o víkendu dle předchozí domluvy a na základě potřebnosti.

 S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI

Pokud opovíte ANO na některou z těchto otázek, neváhejte se na nás obrátit, podpoříme Vás při řešení:

 • Potřebujete vyřídit sociální dávky, ale úplně si s tím nevíte rady?
 • Potřebujete plán, za co a kolik utrácíte, jak vyjít každý měsíc s penězi a kde ještě ušetřit?
 • Potřebujete vyřídit doklady, rodné listy dětí nebo se registrovat u lékaře?
 • Potřebujete poradit, jak nastavit splátky dluhů?
 • Hledáte jiné bydlení?
 • Hledáte zaměstnání?
 • Nemáte nájemní smlouvu?
 • Nerozumíte dopisům z úřadů?
 • Potřebujete poradit, jak vyplnit různé formuláře?
 • Na úřadech se s Vámi nechtějí bavit nebo nerozumíte tomu, co Vám říkají?
 • Chcete si popovídat o tom, co Vás trápí?
 • Zažíváte těžkou životní situaci (rozvod, úmrtí v rodině, šikanu ve škole, spory se sousedy, vyčerpání aj.)?
 • Potřebujete podporu při vyřizování osobních věcí?
 • Setkali jste se v rodině se závislostí na alkoholu, drogách a ničí Vás to?
 • Potřebujete pomoct s péčí o děti a pomoct nastavit jim volný čas?
 • Zajímá Vás, jak rychle a snadno pečovat o domácnost?
 • Chcete se naučit vařit levně, chutně a zdravě?
 • Nerozumíte tomu, jak se Vaše dítě chová?
 • Nechodily Vaše děti dlouho do školy?
 • Mají vaše děti zameškané učivo?
 • Nevíte, jak se s dětmi učit doma?
 • Nevíte, jak vysvětlit dětem učivo?
 • Neplní děti školní povinnosti?
 • Potřebujete pomoc s domácí přípravou do školy?
 • Chcete poradit, jak se s dětmi učit?
 • Co dělat, když dítě nerozumí učivu?
 • Je toho ze školy na Vás moc?
 • Nevíte, jak pomoc dítěti s poruchami učení?
 • Co si počít s doporučeními učitelů a pedagogické poradny?
 • Nevíte, kde hledat účinnou pomoc?
 • Nevíte, jak mluvit s učiteli?
 • Máte více dětí a každé se učí jinak a chcete si promluvit o tom, proč tomu tak je?
 • Chybí Vám informace, jak si vyřešit svoje záležitosti?

Pomůžeme Vám a poradíme, zavolejte nebo se za námi stavte. Jsme tu pro Vás, připraveni Vám pomoci. 

CO OD NÁS MŮŽETE ČEKAT

 • naučíme Vás běžné životní dovednosti – např. jak si telefonicky domluvit schůzku, jak vyřídit běžné záležitosti na úřadech, jak levně a snadno uvařit nebo napéct, jak levně nakoupit nebo pečovat o domácnost; naučíme vás vyplňovat různé formuláře nebo psát dopisy; pomůžeme s porozuměním úředních dopisů nebo dokumentů
 • naučíme Vás, jak se věnovat dětem, jak jim pomoct se školou, jak s nimi vycházet
 • podpoříme Vás ve Vašem rodičovství sdílením problémů, přijetím, podpůrnými rozhovory, nasloucháním
 • poskytneme Vám rady a doporučení (jednorázové i opakované) v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, sociálních dávek a sociální pomoci pro rodinu, bydlení a zaměstnanosti, školství a vzdělávání, jak nakládat s penězi a řešení dluhů; předáme kontakty na jiné organizace, které vám mohou pomoci
 • podpoříme Vás při jednáních na úřadech, školách, v bance nebo jinde -  např. při vyřizování sociálních dávek, při registraci na úřadě práce, při založení bankovního účtu, při jednáních na odborech městského úřadu nebo obecních úřadech (např. platba odpadů, matrika), při jednáních s majiteli domů či bytů, s učiteli nebo lékaři
 • podpoříme Vás při Vašich právech např. podání žádosti o náhradní výživné, příspěvku na péči aj.
 • poskytneme Vám kontakty na jiné odborníky, kteří Vám mohou pomoci
 • podpoříme Vás při Vaší snaze změnit svou životní situaci k lepšímu
 

CHCEME Vás podpořit v zajištění těchto potřeb:

 • získat materiální pomoc (oblečení, potraviny) do doby, než budete zase schopni se o to postarat sami
 • poradit se, popovídat si o tom, jak řešit svoji nepříznivou životní situace
 • zajistit platné doklady (občanský průkaz, kartičku pojištěnce, cestovní pas, průkazku do autobusu aj.)
 • získat nebo udržet si práci nebo získat kvalifikaci
 • naučit se bezpečně hospodařit s penězi
 • vyznat se ve vlastních dluzích, zajistit si pomoc při řešení dluhů, moci dluhy splácet nebo jinak řešit
 • pobírat dávky, na které máte nárok, umět si požádat o důchod,
 • vyhledat vhodné bydlení, udržet si bydlení, mít řádnou nájemní smlouvu, platit nájem
 • udržovat v pořádku domácnost, umět hospodařit v domácnosti, nakupovat, vařit, uklízet
 • registrovat se u lékaře, chodit v případě potřeby k lékaři, chodit na preventivní prohlídky
 • umět využít odbornou pomoc při duševním onemocnění, při stresu
 • znát rizika požívání alkoholu, cigaret, umět dodržovat doporučené preventivní opatření proti šíření rizik spojených s užíváním návykových látek
 • umět předcházet infekčním onemocněním prostřednictvím očkování, dodržováním hygieny, pravidelným lékařským prohlídkám, užívání vhodné ochrany při pohlavním styku
 • umět najít pomoc v případě ohrožení domácím násilím, nebo jiným nebezpečným jednáním jiné osoby
 • naučit se pracovat s vlastním návykovým chováním, které vede k zhoršení rodinné situace (např. užívání sociálních sítí, návykových látek, herních automatů aj.)
 • vědět, kde můžete hledat pomoc v případě ohrožení Vašich práv (např. ze strany agresora, souseda apod.)
 • využívat ve Vašem bydlišti dětská hřiště, setkávat se s ostatními rodiči, zapojit se do života Vaší obce nebo ulice, zapojit se do zájmového kroužku
 • naučit se úspěšně vyjednávat na úřadech, vycházet v klidu se sousedy, naučit se chodit na třídní schůzky
 • rozumět si s partnerem, s dětmi, vědět, jak se starat o děti, jak je vychovávat, co jim uvařit
 • porozumět, co Vaše dítě potřebuje, jak se chová
 • porozumět tomu, co od Vás okolí očekává, co se píše v úředních dopisech, co se píše v soudních rozsudcích
 • mít vyřešené vtahy v rodině, úpravu výchovy a výživy dětí
 • vědět, kde můžete podat návrhy na soud, různá jiná podání
 • doprovodit na úřad, k soudu nebo k jinému jednání
 • zajistit plnění školních povinností dětí
 • zajistit dětem odpovídající stravu a péči, zajistit péči o jejich oblečení a volný čas
 • umět citově podpořit dítě, kdy se mu nedaří nebo naopak umět se s ním radovat
 • zajistit dítěti řádnou lékařskou péči
 • podporovat dítě v jeho rozvoji (rozvoji rozumovém, rozvoji řeči, sebevědomí, školních dovednostech apod.)
 • vědět, jak řešit problémové chování dětí

Další informace o službě

O co usilujeme

Služba Rodinný sociální asistent Znojmo pomáhá rodinám s dětmi, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Rodinám nabízíme podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vedeme je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností uživatelů služby jim pomáháme dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, aby byli schopni sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace. Společně s rodiči usilujeme o to, aby se rodina stala pro jejich děti domovem.

Čeho chceme dosáhnout

 • aby rodiče získali či obnovili sociální dovednosti a schopnosti, které povedou k naplňování výchovné, citově-emocionální nebo ekonomické funkce rodin
 • pomoci rodině při prosazování práv a oprávněných zájmů rodiny
 • nastavit denní režim dětem a zapojit je do volnočasových aktivit společně s rodiči

Komu pomáháme

Rodinám s dětmi, které usilují o změnu své životní situace, chtějí řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace a spolupracovat s naší službou.

Za rodinu považujeme rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti ve věku od 0 do 26 let. Jedná se o rodiny s dítětem/dětmi, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Naše služby poskytujeme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, a které se dlouhodobě potýkají s nízkými příjmy a z toho plynoucími problémy, se zajištěním potřeb rodiny, zadlužeností, kolapsem sociálních sítí, skrytým záškoláctvím a prospěchem dětí, vztahovými problémy, nedostatkem schopností, dovedností, příp. motivace k řešení životní situace, nedostatkem schopností při uplatňování rodičovských kompetencí, práv či oprávněných zájmů.

Služba není určena pro bezdětné rodiny a pro rodiny žijící mimo okres Znojmo.

Pomáháme v těchto oblastech potřeb

 • Základní stabilizace rodiny (podpora, informovanost)
 • Rodina a její uspořádání, posilování rodičovství
 • Mít vyřízené doklady, zajištěné příjmy
 • Vzdělávání (rodičů, dětí)
 • Pracovní uplatnění
 • Hmotné zabezpečení (finanční zabezpečení rodiny)
 • Bydlení, vedení domácnosti
 • Zdraví a bezpečí, ochrana práv
 • Kontakt s veřejností, okolím, rodinou, zájmové činnosti

Pomáháme řešit tyto nepříznivé životní situace:

 • nedostatečná péče o děti, hygienu, ošacení a domácnost
 • nepřijetí rodičovské odpovědnosti a role
 • nefunkční rodinné či jiné sociální vztahy
 • špatné stravovací návyky v rodině
 • školní neúspěšnost dětí
 • nespolupráce rodiny se školou
 • žádný nebo malý příjem v rodině
 • dlouhodobá nezaměstnanost
 • neschopnost získat kvalifikaci, udržet si za-městnání
 • velké množství půjček, neřešení dluhů
 • neschopnost splácet půjčky
 • nedostatečná finanční gramotnost
 • nepobírání sociálních dávek, důchodů, na které má rodina nárok
 • nevyřešené nájemní vztahy (bydlení bez smlouvy)
 • nevyřízené osobní doklady, průkaz zdravotní pojišťovny
 • chybějící registrace u lékaře a jeho návštěva
 • neporozumění důsledkům úředních řízení v souvislosti se situací v rodině
 • nedostatek schopností v komunikaci při vyřizování osobních záležitostí
 • neznalost příznaků, způsobů přenosu infekčních onemocnění
 • neschopnost uplatnit svá práva, neznalost práv a povinností v rodinném životě
 • neschopnost rozpoznat vlastní chování, které je společensky nepřijatelné
 • rizikové chování na sociálních sítích, užívání návykových látek
 • neschopnost bezkonfliktního jednání vůči autoritám, veřejnosti a ostatním osobám
 • nedostatek informací o možnostech pomoci rodině
 • nízká míra motivace k řešení životní situace

Co je pro nás při práci důležité, čeho si při práci ceníme a čím se řídí pracovnice při poskytování služby:

1) Respektujeme potřeby rodiny a práva jednotlivých členů

2) Podporujeme zodpovědnost rodiny za svůj život a svá rozhodnutí

3) Podporujeme samostatnost rodin při snaze zlepšit svou životní situaci

Co všechno děláme:

 • nácvik běžných životních dovedností s dospělými - telefonování, vyřizování běžných záležitostí na úřadech, vaření, pečení, nakupování, vedení domácnosti; pomáháme vyplňovat různé formuláře nebo psát formální dopisy; pomáháme s porozuměním úředních dopisů nebo dokumentů
 • pracovně výchovnou činnost s dětmi a rodiči – nácvik aktivit, které vedou k psychickému a sociálnímu rozvoji dětí, poskytujeme podporu pro přiměřené vzdělávání dětí
 • podporujeme rodiče a děti sdílením problémů, přijetím, podpůrnými rozhovory, nasloucháním
 • poskytujeme komplexní sociální poradenství (jednorázové i opakované) v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, sociálních dávek a sociální pomoci pro rodinu, bydlení a zaměstnanosti, školství a vzdělávání, finančního hospodaření a řešení dluhů
 • pomáháme při jednáních s institucemi např. při vyřizování sociálních dávek, při registraci na úřadě práce, při založení bankovního účtu, při jednáních na odborech městského úřadu nebo obecních úřadech (např. platba odpadů, matrika), při jednáních s majiteli domů či bytů, s učiteli nebo lékaři
 • pomáháme rodinám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy
 • motivujeme rodiny k řešení problémů, které způsobily jejich nepříznivou sociální situaci
 • poskytneme kontakty na jiné odborníky nebo instituce

Kapacita

Okamžitá kapacita jsou 4 rodiny.

Ostatní informace

Rodinný sociální asistent je registrován v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Kontakt

Rodinný sociální asistent Znojmo

Tel.: 604 294 189

rodinnyasistent@znojmo.charita.cz

http://znojmo.charita.cz

Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02

Vedoucí služby: Mgr. Radka Růžičková, 604 269 189

Pracovníci

Vedoucí služby: Mgr. Radka Růžičková, tel. 604 294 189

Sociální pracovnice: Bc. Tereza Petříčková, DiS., tel. 739 389 170,

Pracovnice v sociálních službách: Dagmar Dřevojanová, tel. 731 619 894, Lenka Novosadová, tel. 739 389 283

Provozní doba

Terénní forma poskytování služby:

(u Vás doma nebo někde jinde):

pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

úterý:    8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

středa:   8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

čtvrtek:   7:30 - 11:00, 12:00 - 17:00 

pátek:     7:30 - 11:00, 12:00 - 16:00

Ambulantní forma poskytování služby:

(kdy jsme vždy v kanceláři): 

pondělí: 8:00 - 10:00 

středa: 13:00 - 15:00

Ve večerních hodinách od 17,00 do 19,00 hod. a o víkendu dle předchozí domluvy a na základě potřebnosti.

Rodinný soc.asistent
 
pece rsa
 

Jsme člen Platformy pro včasnou péči.