Kontakty

Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel

Tel.: 731 629 964
Křížovnická 26, Znojmo, 669 02
Vedoucí služby: Jana Svobodová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

více informací najdete zde.

 

Seznam lidí