Domov pro matky a otce v tísni Znojmo

 

S čím vám můžeme pomoci

KDO JSME / O CO USILUJEME

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo poskytuje pobytovou sociální službu pro těhotné ženy, matky/otce s dětmi nebo osobám, kterým bylo svěřeno dítě do péče. Pomáháme rodinám s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami.  

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Službu poskytujeme na adrese Znojmo – Hradiště, Mašovická 12.

CHCEME DOSÁHNOUT TOHO, ABY OSOBY, KTERÝM POMÁHÁME

 • Měly poskytnuto ubytování,
 • Navrátily se do běžného života a měly zajištěno bydlení,
 • Navrátily se do běžného života a měly zajištěno zaměstnání,
 • Uměly pečovat o děti,
 • Dokázaly si vyřídit osobní záležitosti.

KOMU POMÁHÁME

 Rodinám s dítětem/ s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami.

Pod pojmem rodina:

 • Těhotným ženám,
 • Matkám s dětmi,
 • Otcům s dětmi,
 • Osobám s dětmi, kterým bylo svěřeno dítě do péče.

KAPACITA

K dispozici je 13 bytových jednotek s 43 lůžky, přičemž rodiny s dítětem/dětmi obývají samostatně bytovou jednotku. 

S ČÍM POTŘEBUJETE PORADIT, V ČEM VÁS MŮŽEME PODPOŘIT NEBO VÁM POMOCI?

 • Přišli jste o bydlení? Nemáte kde se ubytovat?
 • Potřebujete podpořit při přípravě stravy?
 • Potřebujete v současné době požádat o materiální pomoc?
 • Potřebujete pomoc při přípravě stravy?
 • Potřebujete pomoc při přípravě na pracovní uplatnění?
 • Potřebujete pomoc zařazením se a udržení na trhu práce?
 • Potřebujete pomoc s vyřízením rodného listu, občanského průkazu nebo jiných identifikačních dokladů?
 • Potřebujete pomoc při vyřízení průkazu zdravotní pojišťovny a ostatních osobních dokladů?
 • Nemáte znalost v oblasti rodinného práva, zákona o sociální právní ochraně dítěte?
 • Potřebujete podpořit při hospodaření s finančními prostředky?
 • Chcete začít řešit svou dluhovou problematiku?
 • Potřebujete podporu při vyřízení sociálních dávek?
 • Nemáte informaci, jak uplatnit právo na hmotné zabezpečení při podání sirotčího, invalidního a vdovského důchodu?
 • Potřebujete podporu při péči o děti?
 • Nejste si jisti při zajištění zdraví a bezpečnosti dětí?
 • Potřebujete pomoci s navazujícím bydlení?
 • Chcete zlepšit funkční sociální vazby s rodinou?
 • Chcete zlepšit funkční sociální vazby s vrstevníky?
 • Potřebujete podpořit vztah se svým partnerem?
 • Potřebujete podpořit při základní zdravotní péči?
 • Máte nějakou infekční nemoc a nevíte kam se obrátit?

MŮŽEME VÁM POMOCI A PODPOŘIT V ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO POTŘEB

 • Základní stabilizace (ubytování, hygiena, materiální pomoc, strava, základní informace)
 • Vzdělávání (příprava na zařazení se na trh práce)
 • Pracovní uplatnění (zařazení se a udržení se na trhu práce)
 • Základní doklady (identifikační doklady, ostatní osobní doklady, doklady – oblast rodinného práva, zákona o sociální právní ochrany dítěte)
 • Hmotné zabezpečení (hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhové problematiky, využití soc. dávek, uplatnění práva na hmotné zabezpečení)
 • Posilování rodičovských kompetencí (péče o děti, opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí, opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí)
 • Navazující bydlení (hledání bydlení nebo ubytování, udržení bydlení)
 • Kontakt se společenským prostředím (vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, s vrstevníky a partnerských vztahů)
 • Zdraví a bezpečí (základní zdravotní péče, řešení infekčních onemocnění)

ÚHRADA ZA SLUŽBY

Jedná se o placenou sociální službu, dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Úhrada za poskytnutí sociální služby:

Těhotná žena                       130,- Kč/den

Matka/otec                          100,- Kč/den

Dítě                                       70,- Kč/den

 
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Další informace o službě

POSLÁNÍ  SLUŽBY

Posláním Domova pro matky a otce v tísni je poskytnout ubytování, podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb, zaměstnání, v péči o dítě a při obstarávání osobních záležitostí. Služba je určena pro matky a otce s dětmi, těhotným ženám nebo osobám s dětmi, kterým bylo svěřeno dítě do péče, které se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami.

CÍLEM SLUŽBY JE:

 • Poskytnout ubytování matkám, otcům, těhotným ženám a jiným osobám s dětmi, kterým bylo svěřeno dítě do péče.
 • Pomoci klientům zajistit bydlení, zaměstnání, péči o děti a obstarávání osobní záležitostí.

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • Rodiny s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

ZÁSADY DOMOVA PRO MATKY A OTCE V TÍSNI ZNOJMO:

 • individuální přístup k uživateli
 • podporujeme samostatnost uživatele
 • posilování sociálního začlenění
 • dodržujeme soukromí uživatele
 • zachováváme lidskou důstojnost a práva uživatele

POMÁHÁME ŘEŠIT TYTO  NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE v TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB:

POMŮŽEME VÁM ŘEŠIT NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITAUCI V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB

 • Základní stabilizace (ubytování, hygiena, materiální pomoc, strava, základní informace)
 • Vzdělávání (příprava na zařazení se na trh práce)
 • Pracovní uplatnění (zařazení se a udržení se na trhu práce)
 • Základní doklady (identifikační doklady, ostatní osobní doklady, doklady – oblast rodinného práva, zákona o SPOD)
 • Hmotné zabezpečení (hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhové problematiky, využití soc. dávek, uplatnění práva na hmotné zabezpečení)
 • Posilování rodičovských kompetencí (péče o děti, opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí, opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí)
 • Navazující bydlení (hledání bydlení nebo ubytování, udržení bydlení)
 • Kontakt se společenským prostředím (vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, s vrstevníky a partnerských vztahů)
 • Zdraví a bezpečí (základní zdravotní péče, řešení infekčních onemocnění)

POSKYTOVANÉ ÚKONY:

DOMOV PRO MATKY A OTCE V TÍSNI ZNOJMO POSKYTUJE V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU, NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:

(DLE § 40, ZÁKONA 108/2006 SB., ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (v platném znění))

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

ŽÁDOST

Potvrzení lékaře - matka

Potvrzení lékaře - dítě

Regionální karta

DOMOV PRO MATKY A OTCE V TÍSNI ZNOJMO JE REGISTROVÁN V REGISTRU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽEB

Kontakt

Vedoucí služby:

Bc. Drahoslava Adamová,
tel.: 604 294 190
dmt@znojmo.charita.cz

Sociální pracovnice mobil: 733 741 242
Domov pro matky a otce v tísni Znojmo kancelář mobil: 603 992 385

 

Adresa: Mašovická 12, Znojmo, 669 02 

Doba poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě.

FA75BAB2-3568-42A0-85D3-672E462A8910