Kontakty

KLUB COOLNA Moravský Krumlov

Tel.: 739 389 274, 731 646 969
Břízová 254, Moravský Krumlov, 672 01
Vedoucí služby: Mgr. et Bc. Martin Čapek - vedoucí
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Děti a mládež ve věku 11 - 26 let pohybující se v Moravském Krumlově, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy nebo zažívají nepříznivou sociální situaci.

více informací najdete zde.

Seznam lidí