Kontakty

KLUB COOLNA Znojmo

Tel.: 515 541 971, 739 389 275
Masarykovo nám. 21, Znojmo, 669 02
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Ondrová - vedoucí
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

více informací najdete zde.

 

Seznam lidí