Články

Žehnání kříd
1. listopadu 2019 Články

Žehnání kříd

Přípravy Tříkrálové sbírky 2020 jsou v plném proudu. Dnes proběhlo žehnání kříd otcem Čoupkem. Křídou budeme tradičně značit veřej...e dveří příbytků rodin, které navštíví tříkráloví koledníci. Křídou napíší nápis K + M + B 2020 což značí: Christus mansionem benedicat - Kriste, požehnej tomuto domu.

Polévka pro lidi bez domova
31. října 2019 Články

Polévka pro lidi bez domova

Blíží se zima a my se opět připravujeme na pravidelné vydávání teplé polévky pro lidi bez domova, která je hrazena z Tříkrálové sbírky. Polévky se začnou vydávat od 4. 11. 2019 třikrát týdně (PO, ST a PÁ) vždy od 12:00 do 13:00 hod. v průjezdu Osobní asistence na Horní České 6, kde budou připraveny stoly a židle. V průběhu výdeje polévky jsou lidem bez domova poskytovány informace o možnostech další podpory a pomoci při řešení jejich životní situace a o možnosti využití teplého ošacení z charitního šatníku. Cílem je zabezpečit základní lidské potřeby těchto osob (hlad, žízeň, teplo). V loňském roce se v zimním období vydalo celkem 1054 polévek. video

Dny zdraví
31. října 2019 Články

Dny zdraví

Dne 26. října se ve Znojmě uskutečnila akce s názvem Dny pro zdraví. Této akce se zúčastnila i Oblastní charita Znojmo. Výtěžek ze zapečetěné  pokladničky se činil 5 425,- Kč. Částku použijeme na svozovou službu pro Denní stacionář sv. Damiána na Hradišti. Děkujeme  všem dárcům  za pomoc a spolupráci.

Dýňová stezka po sedmnácté
17. října 2019 Články

Dýňová stezka po sedmnácté

Dne 11. října 2019 od 18:30 do 20:30 hod. se v parku na Komenského nám. uskutečnil 17. ročník Dýňové stezky. Na všechny děti, které se stezky zúčastnily, čeká malý dárek v podobě diplomu a keramické medaile ve tvaru dýně.  Ohnivou šou si pro všechny přítomné připravila šermířská skupina Albion. Bylo možné si zakoupit dýňovou polévku, koláče a pečenou dýni. Velký dík patří firmě Autodružstvu Znojmo, která podpořila tuto akci a do slosovatelné ankety věnovala 1. cenu zapůjčení automobilu na víkend. Děkujeme všem, kteří se stezky zúčastnili a těšíme se na další rok. fotogalerie

Koláč pro hospic - konečný výsledek
17. října 2019 Články

Koláč pro hospic - konečný výsledek

Dne 9. 10. proběhla ve městě Znojmě a Moravském Krumlově akce s názvem Koláč pro hospic.  Stánek s koláči se nacházel na Obrokové ulici ve Znojmě. Veřejnost tak měla možnost se seznámit s Domácím hospicem Znojmo a přispět na tuto stále využívanější službu. Konečný výtěžek akce činí 87 723,- Kč.  Za váš příspěvek pořídíme kompenzační a zdravotní pomůcky pro naše pacienty. Děkujeme všem, kteří přispěli na podporu této služby. Záštitu nad akcí převzal místostarosta Města Znojma Mgr. Jan Blaha, který nám také pomohl s prodejem koláčů. S koláči jsme také vyrazili na radnici za panem starostou, pány mistostarosty a zaměstnanci úřadu a dále na finanční úřad. Děkujeme Pekárně Ivanka, která koláče pro tuto akci napekla zdarma.