Osobní asistence Znojmo

 

S čím vám můžeme pomoci

KDO JSME / O CO USILUJEME

Osobní asistence je terénní služba, která je poskytována prostřednictvím osobních asistentů osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje dle potřeb uživatelů a to bez časového omezení (24 hod denně, sedm dní v týdnu, včetně svátků a v případě potřeby i v nočních hodinách), v domácím prostředí uživatelů, ale i při pobytu mimo domov – podstatou osobní asistence je tedy pomoc uživatelům na místě, v čase a při činnostech, při kterých potřebují.

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Služba je poskytována v celém znojemském regionu (ORP Znojmo a ORP Moravský Krumlov).

CHCEME DOSÁHNOUT  TOHO,  ABY OSOBY,  KTERÝM POMÁHÁME

 • měly podporu v soběstačnosti a samostatnosti v jejich přirozeném sociálním prostředí
 • měly možnost zapojit se do běžného života

KOMU POMÁHÁME

Osobám, jejichž schopnost realizovat samostatně každodenní úkony vyžaduje  pomoc jiné osoby, což jsou osoby s chronickým onemocněním, zdravotním postižením, seniorům.

 KAPACITA

Je stanovena na 10 uživatelů, kterým je v jednom okamžiku možné zajistit osobní asistenci - okamžitá kapacita.

S ČÍM POTŘEBUJETE PORADIT, V ČEM VÁS MŮŽEME PODPOŘIT NEBO VÁM POMOCI?

 • Potřebujete pomoc či podporu se zvládnutím osobní hygieny?
 • Potřebujete pomoci se zvládnutím běžných úkonů péče o vlastní osobu?
 • Potřebujete pomoci v samostatném pohybu, se změnou polohy, v domácnosti či venku?
 • Potřebujete pomoc se zajištěním potravin? Či podporu s přípravou stravy či pomoci s příjmem stravy?
 • Potřebujete podporu nebo pomoc v péči o domácnost?
 • Chtěli byste být v kontaktu se společenským prostředím, mít podporu v komunikaci k využití veřejných služeb?
 • Potřebujete podporu v seberealizaci?
 • Potřebujete podporu v prevenci v péči o zdraví, před zdravotními riziky nebo pomoc v zajištění bezpečí?
 • Potřebujete pomoci s uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí?
 • Potřebujete podporu při péči o děti, pomoc s podporou rodičovských kompetencí? 

MŮŽEME VÁM POMOCI A  PODPOŘIT V ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO POTŘEB

 • Nabízíme pomoc při osobní hygieně s výběrem, přípravou nebo úklidem pomůcek k zajištění koupání, sprchování, ošetření pokožky po koupání nebo s úpravou zevnějšku (mytí a úprava vlasů, česání, holení, čištění zubů, péče o zubní protézu, péče o oči, péče o brýle, čištění uší a péče o naslouchadla, péče o nehty (ne pedikúra)).
 • Při zvládání použití WC, toaletního křesla, výměny inkontinenčních pomůcek nebo jiných hygienických pomůcek.
 • Při samotném oblékání a svlékání, obouvání a vyzouvání, celkovou úpravou vzhledu s ohledem na počasí, posouzením co nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu.
 • Pomůžeme se změnou polohy, vstáváním, uléháním na lůžko. Při přesunu z lůžka na vozík. Podporujeme v bezpečném pohybu ve vlastní domácnosti i mimo domácnost (zvládání přechodů, chůze po rovině, po schodech apod.)
 • Se zajištěním nákupu potravin a pomůžeme s přípravou jídla  a podáním jídla a pití.
 • Při přípravě pomůcek k úklidu a údržbě domácnosti (mytí nádobí, uložení věcí, běžný úklid domácnosti, setření prachu, vysávání, vytření podlah, úklid koupelny a WC, péče o květiny, obsluha domácích spotřebičů (obsluha pračky, trouby, lednice apod.), péče o oblečení a boty (praní, sušení, žehlení a uložení prádla), s péčí o lůžko (stlaní a převlékání lůžkovin), s udržením tepelné pohody (větrání, topení, obsluha spotřebičů pro zajištění tepla a teplé vody), nakládání s odpady (třídění odpadu, odnášení odpadu)
 • V zapojení se do společenských aktivit, orientace v místě, čase, podporujeme navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných vztahů – kontakt s rodinou nebo blízkými, navazování partnerských vztahů, kontakt s přáteli. Podporujeme komunikaci - schopnost srozumitelně se vyjádřit včetně alternativní komunikace (dostatečná slovní zásoba, používání piktogramů apod.), využívání běžných veřejných služeb - využívání pošty, banky, navštěvování úřadu práce, obecního úřadu, zájmových klubů, čistírny, opravny, servisu, restaurace, kina, divadla, nakupování v obchodech, využití kadeřnictví apod.
 • Podporujeme při seberealizaci v oblasti vzdělávání – získání znalostí a dovedností, přípravě na zaměstnání, zaměstnání – docházka či uplatňování práva na pomoc úřadu práce, při oblíbené činnosti – znalost možností jak využít volný čas, čtení, poslech hudby, sledování televize, používání internetu, ruční práce, výtvarné činnosti, uspokojování duchovních potřeb (např. návštěva kostela), sportovní aktivity, péče o zvíře, sběratelství
 • Pomůžeme Vám kontaktovat organizace, které znají zdravotní rizika, zásady zdraví nebo poskytují rehabilitaci.
 • Podpoříme Vás při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (podpora a předání informací ohledně finančních a dluhových záležitostí, vyřízení sociálních dávek, důchodů, při  zařízení volební komise, vyřízení dokladů,..).
 • Informujeme Vás o možnostech zabezpečení plnění školních povinností dětí, kde si zajistit doučování nebo jiné služby, týkající se péče o dítě. Pomůžeme zajistit péči o dítě v domácím prostředí.  

Nabízíme dopravu uživatele speciálně upraveným bezbariérovým vozidlem pro převoz osob upoutaných na invalidní vozík. Automobil lze využít k přepravě k lékaři, na úřad, na nákup apod. dle potřeb uživatele.

ÚHRADA ZA SLUŽBY

 Služba se poskytuje za úhradu dle platného sazebníku úhrad. K hrazení služby lze využít příspěvek na péči. Máte-li zájem o osobní asistenci, zde si můžete stáhnout žádost o poskytování služby

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Postup při řešení stížností uživatelů služeb

Další informace o službě

POSLÁNÍ  SLUŽBY

Posláním služby Osobní asistence Znojmo je poskytovat terénní služby osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoby potřebují.

CÍLE SLUŽBY

 Cílem služby Osobní asistence Znojmo je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim tak zapojení do běžného života společnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je poskytována osobám bez omezení věku, které mají sníženou soběstačnost:

 • osobám s chronickým onemocněním
 • osobám se zdravotním postižením
 • seniorům,

a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.


ZÁSADY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE ZNOJMO

 • podporujeme  soběstačnost uživatele
 • dodržujeme individuální přístup k uživateli
 • zachováváme práva a důstojnost uživatele
 • respektujeme rozhodnutí (volbu) uživatele
 • podporujeme nezávislost a sociální začleňování uživatelů

POMÁHÁME ŘEŠIT TYTO  NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB:

POMŮŽEME VÁM ŘEŠIT  NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITAUCI  V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB

 • Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (stravování, oblékání, orientace, pohyb, přesuny..)
 • Zvládání osobní hygieny (denní hygiena, pomoc při fyziologické potřebě)
 • Zajištění stravy (příprava stravy, přijímání stravy, zajištění potravin)
 • Zajistit chod a péči o domácnost (úklid a údržba domácnosti,  nákupy a pochůzky)
 • Podpora rodičovských kompetencí, zajistit či účastnit se výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (péče o dítě, kontakt s rodinou, aktivity podporující sociální začlenění, upevnění motorických, psychických a sociálních  schopností a dovedností))
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  (škola, školské zařízení, zaměstnání, lékař, komunikace, zájmové a volnočasové aktivity, zajištění běžných veřejných služeb)
 • Uplatnění práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (finanční a majetková oblast, vyřízení dokladů, uplatnění práv)

POSKYTOVANÉ ÚKONY:

OSOBNÍ ASISTENCE POSKYTUJE  - VE VYMEZENÉM ČASE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ OSOB, NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:

(DLE § 39, ZÁKONA 108/2006 SB.,  ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (v platném znění))

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. Pomoc při osobní hygieně
 3. Pomoc při zajištění stravy
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  a při obstarávání osobních záležitostí

OSOBNÍ ASISTENCE JE REGISTROVÁNA V REGISTRU POSKYOTVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽEB

Kontakt

Vedoucí služby

Julie Machová, DiS.

Horní Česká 6, Znojmo, 669 02

Tel.: 604 294 188

osasistence@znojmo.charita.cz

Doba poskytování služby

Pracovník v sociálních službách:

Nepřetržitá doba

Provozní doba kanceláře pro veřejnost:

pondělí až pátek 7:00-12:00 a 12:30-15:30

Letáky

DSC03932