Články

Výstava rukodělných výrobků
5. listopadu 2019 Články

Výstava rukodělných výrobků

Ateliér Samuel společně s Dílnou sv. Kláry pořádají ve spolupráci s Jihomoravským muzeem Znojmo výstavu originálních rukodělných výrobků. V Mázhausu Domu umění TGM se můžete naladit předvánoční atmosférou, inspirovat se při výběru dárků, které můžete rovnou i zakoupit. .

5. listopadu 2019 Články

Poděkování Vinice-Hnanice

Děkujeme firmě Vinice-Hnanice za podporu služeb Oblastní charity Znojmo. Firma  začala vyrábět vína v roce 2008 ve sklepě z konce 18 století ve sklepní ulici v Hnanicích. Začínali s 30 000 lahví ročně. V roce 2011 se přesunuli do nových prostor v areálu bývalé posádky pohraniční stráže „9 mlýnů“ a zvýšili produkci na 200 000 lahví ročně. V současné době produkují 400 000 lahví vín z převážně bílých a červených odrůd révy vinné.

Žehnání kříd
1. listopadu 2019 Články

Žehnání kříd

Přípravy Tříkrálové sbírky 2020 jsou v plném proudu. Dnes proběhlo žehnání kříd otcem Čoupkem. Křídou budeme tradičně značit veřej...e dveří příbytků rodin, které navštíví tříkráloví koledníci. Křídou napíší nápis K + M + B 2020 což značí: Christus mansionem benedicat - Kriste, požehnej tomuto domu.

Polévka pro lidi bez domova
31. října 2019 Články

Polévka pro lidi bez domova

Blíží se zima a my se opět připravujeme na pravidelné vydávání teplé polévky pro lidi bez domova, která je hrazena z Tříkrálové sbírky. Polévky se začnou vydávat od 4. 11. 2019 třikrát týdně (PO, ST a PÁ) vždy od 12:00 do 13:00 hod. v průjezdu Osobní asistence na Horní České 6, kde budou připraveny stoly a židle. V průběhu výdeje polévky jsou lidem bez domova poskytovány informace o možnostech další podpory a pomoci při řešení jejich životní situace a o možnosti využití teplého ošacení z charitního šatníku. Cílem je zabezpečit základní lidské potřeby těchto osob (hlad, žízeň, teplo). V loňském roce se v zimním období vydalo celkem 1054 polévek. video

Dny zdraví
31. října 2019 Články

Dny zdraví

Dne 26. října se ve Znojmě uskutečnila akce s názvem Dny pro zdraví. Této akce se zúčastnila i Oblastní charita Znojmo. Výtěžek ze zapečetěné  pokladničky se činil 5 425,- Kč. Částku použijeme na svozovou službu pro Denní stacionář sv. Damiána na Hradišti. Děkujeme  všem dárcům  za pomoc a spolupráci.